Título Contacto
Director

Dr. Esteban Segura Ugalde 

em
 • Correo: aplicada.em@ucr.ac.cr
 • Teléfono: (+506) 2511-6555
Secretaría

Lcda. Carolina Hernández Varela

ñ
 • Correo: aplicada.em@ucr.ac.cr
 • Teléfono: (+506) 2511-6555
Información

Dar click aquí para ver los Horarios del I Ciclo Lectivo 2023

Dar click aquí para ver los Horarios del II Ciclo Lectivo 2023

Cartas al estudiante II Ciclo 2023

Código

Cátedra(Carta al estudiante actual)

Cartas al   estudiante antiguasEjercicios
MA0001Precálculo 
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
MA0125Matemática Elemental
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
MA0130Matemática para Geografía II
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA0291Matemática para Computación
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA0292Álgebra Lineal para computación
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA0293Cálculo para Computación I
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA0294Cálculo para computación II
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA1001 Cálculo I
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
MA1002Cálculo II
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA1003Cálculo III
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
MA1004Álgebra Lineal 
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA1005Ecuaciones Diferenciales
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
MA1006Análisis Numérico
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA1021Cálculo I para Ciencias Económicas
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA1022Cálculo II para Ciencias Económicas
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
MA1023Cálculo para Optimización 
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA1030Intro. A las Posibilidades
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA-1101Cálculo I
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
MA1110Trigonometría plana y esférica
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA1111Ftos. De Geometría con Trigonometría
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA1210Cálculo I
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023
 
MA2210Ecuaciones Diferenciales Apicadas
 • I2019
 • II2019,
 • III2019
 • I2020
 • II2020
 • III2020
 • I2021
 • II2021
 • III2021
 • I2022
 • II2022
 • III2022
 • I2023
 • II2023
 • III2023